להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר היום בנושא: "שיעורי הזכאות לתעודת בגרות בפריפריה בהשוואה למרכז הארץ"

‏יום רביעי ‏25 ‏מאי ‏2011 18:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

ראלב מג`אדלה
גדעון סער

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+