להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס` 19) (פרסום תשקיף בעיתון), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏24 ‏מאי ‏2011 18:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+