להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר היום בנושא: "הטבח בעם הארמני"

‏יום רביעי ‏18 ‏מאי ‏2011 15:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

יריב לוין
מגלי והבה
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
ראלב מג`אדלה
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+