להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "השריפה בצפת - שריפות בשכונות צפופות עשויות להפוך למלכודות אש"

יום רביעי 19 יולי 2017 20:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 3

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+