להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס` 4) (הפעלת מערכת לתיווך באשראי), התשע"ז-2017

יום שלישי 21 מרץ 2017 18:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

יצחק וקנין
יואב בן צור
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יעקב פרי
יעל גרמן
אוסאמה סעדי
נורית קורן
ענת ברקו

נגד 11

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יוסי יונה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+