להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 53) (דרכים לביטול עסקה), התשע"ז-2017

יום שלישי 14 מרץ 2017 23:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

עאידה תומא סלימאן
אחמד טיבי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
מרב מיכאלי
מירי רגב

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+