להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "ציון היום הלאומי למדע לשנת 2017"

יום שלישי 14 מרץ 2017 18:48

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

אלי אלאלוף
עליזה לביא
משה גפני
דב חנין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+