להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שיפוי בגין תביעות פיצויים), התשע"ז-2017

יום רביעי 15 מרץ 2017 11:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

יעקב פרי
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+