קריאה שנייה - הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס` 9), התשע"ז-2017

יום שני 20 מרץ 2017 16:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 43

אברהם נגוסה
יצחק כהן
אילן גילאון
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיכאל אורן
עאידה תומא סלימאן
איתן ברושי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+