להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס` 27) (הרשאה אישית לבעל תואר ברוקחות קלינית), התשע"ז–2017

יום שלישי 21 מרץ 2017 00:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יואב קיש
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ענת ברקו
נאוה בוקר
דוד אמסלם

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+