קריאה שנייה - חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2017

יום שני 13 פברואר 2017 16:33

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

אילן גילאון
יעקב פרי
יולי - יואל אדלשטיין

נגד 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+