להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס` 46) (בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר), התשע"ז-2017

יום שני 23 ינואר 2017 21:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
מיקי לוי
קסניה סבטלובה
מרב מיכאלי
עמר בר-לב
ענת ברקו

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+