קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס` 32), התשע"ז-2017

יום שני 09 ינואר 2017 17:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 49

מרדכי יוגב
בצלאל סמוטריץ
ענת ברקו
מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

אברהם נגוסה
יואב קיש
קסניה סבטלובה
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

טלב אבו עראר
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

יעקב פרי
אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יפעת שאשא ביטון

יפעת שאשא ביטון

יו"ר ועדה מיוחדת לזכויות הילד

יגאל גואטה
יצחק כהן
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 32), התשע"ז–2017 *
    התקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשע"ז (9 בינואר 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1056, מיום כ"ח בסיוון התשע"ו (4 ביולי 2016), עמ' 1120.

    תיקון סעיף 9ב1.בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס"ח התשע"ז, עמ' 242., בסעיף 9ב(ב), אחרי "היועץ המשפטי לממשלה" יבוא "או מי שהוא הסמיכו לעניין זה".
משוב א- א+