קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס` 32), התשע"ז-2017

יום שני 09 ינואר 2017 17:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 49

מכלוף מיקי זוהר
אברהם נגוסה
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עאידה תומא סלימאן
יעל גרמן
רוברט אילטוב
אלי אלאלוף
יגאל גואטה
מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 32), התשע"ז–2017 *
    התקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשע"ז (9 בינואר 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1056, מיום כ"ח בסיוון התשע"ו (4 ביולי 2016), עמ' 1120.

    תיקון סעיף 9ב1.בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס"ח התשע"ז, עמ' 242., בסעיף 9ב(ב), אחרי "היועץ המשפטי לממשלה" יבוא "או מי שהוא הסמיכו לעניין זה".
משוב א- א+