להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס` 16) (החלטה לעניין מעצר של מפר צו הגנה), התשע"ז-2016

יום שלישי 13 דצמבר 2016 18:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

עאידה תומא סלימאן
מסעוד גנאים
אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+