קריאה שנייה - הצעת חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016

יום שני 12 דצמבר 2016 22:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

רוברט אילטוב
עמר בר-לב
יוסי יונה
אברהם נגוסה
צחי הנגבי
דוד אמסלם
איציק שמולי
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

נגד 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי
    (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2016 *

    התקבל בכנסת ביום י"ב בכסלו התשע"ז (12 בדצמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 634, מיום כ' באדר ב' התשע"ו (30 במרס 2016), עמ' 106.
משוב א- א+