להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016

יום שלישי 22 נובמבר 2016 18:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

מיקי לוי
איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+