להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס` 60) (שינוי מבנה הבורסה), התשע"ו-2016

יום שני 25 יולי 2016 23:04

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 41

יצחק כהן
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

אברהם נגוסה
יהודה יהושע גליק
מרדכי יוגב
אורי יהודה אריאל
משוב א- א+