אישור החוק - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 126), התשע"ו-2016

יום שני 25 יולי 2016 18:23

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 49

יצחק וקנין
עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מסעוד גנאים
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

אברהם נגוסה
מכלוף מיקי זוהר
ענת ברקו
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק העונשין (תיקון מס' 126), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשע"ו (25 ביולי 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 972, מיום ד' בחשוון התשע"ו (16 בנובמבר 2015), עמ' 166.

    תיקון סעיף 211.בחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ו, עמ' 966., בסעיף 21(א), במקום פסקה (2) יבוא: "(2) שבעבירה שעם פרטיה נמנית תוצאה שנגרמה על ידי המעשה או סכנה העלולה להיגרם בשלו – העושה נטל סיכון בלתי סביר להתרחשות התוצאה או לגרימת הסכנה כאמור."
משוב א- א+