להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הוקרה למשתתפים אזרחיים במערכות ישראל, התשע"ו-2016

יום רביעי 20 יולי 2016 12:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

יצחק וקנין
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מרב מיכאלי
איתן ברושי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+