להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס` 31), התשע"ו-2016

יום שלישי 12 יולי 2016 21:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

מיכאל אורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
אמיר אוחנה

נגד 0

משוב א- א+