להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס` 47) (ילד הזכאי לגמלה מיוחדת), התשע"ו-2016

יום שלישי 05 יולי 2016 18:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

איציק שמולי
עמר בר-לב
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+