קריאה שנייה - הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 70), התשע"ו-2016

יום שני 27 יוני 2016 20:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 63

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

מיקי לוי
מנחם אליעזר מוזס
אברהם נגוסה
מכלוף מיקי זוהר
גילה גמליאל
נאוה בוקר
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 70), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשע"ו (27 ביוני 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1013, מיום כ"ג בשבט התשע"ו (2 בפברואר 2016), עמ' 472.

    תיקון סעיף 2031.בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955‏ ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ו, עמ' 616., בסעיף 203(א)(3), אחרי פסקת משנה (ה) יבוא: "(ו) החזקת חומר משכר, מכירתו, שימוש בו או הכנסתו למחנה צבאי, בניגוד לפקודות הצבא; בפסקת משנה זו, "חומר משכר" – כהגדרתו בפקודות הצבא."
משוב א- א+