להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "הימשכות שביתת המצילים - קרבן נוסף בסוף השבוע"

יום רביעי 15 יוני 2016 19:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

דב חנין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+