בחר כנסת

19 הצעות חוק(כנסת 20)

5 הצבעות(כנסת 20)

5 ישיבות ועדה(כנסת 20)

משוב א- א+