ישראל ביתנו בכנסת ה־19

(בקואליציה)

אג'נדות

משוב א- א+