יבגני סובה

יבגני סובה

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-16/05/2023

  ועדת הכלכלה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  ועדת המשנה של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לסיוע בדיור ודיור ציבורי לעולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/11/2022

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022 עד 04/01/2023

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/06/2022 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לבחינת שוק השכירות למגורים בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-02/03/2022 עד 15/11/2022

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-08/12/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לקידום הבטיחות בדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-06/12/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב-2021 (פ/2245/24)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה למדיניות ואסטרטגיה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-09/08/2021 עד 15/11/2022

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-12/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-12/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-12/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-14/06/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-09/09/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לבחינת כשלים בתחום הצרכנות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-17/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-21/07/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-30/06/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-24/03/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, לרבות לשנת הלימודים הבאה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-01/07/2019 עד 03/10/2019

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  ישראל ביתנו

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-13/06/2022 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לבחינת שוק השכירות למגורים בישראל

קוד המקור של הנתונים