חוה אתי עטייה

חוה אתי עטייה

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-07/01/2023

  סיעת הליכוד

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-25/01/2023

  הוועדה המיוחדת לעובדים זרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023 עד 20/02/2023

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  ועדת העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023 עד 20/02/2023

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-07/01/2023

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 12/07/2021

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-19/04/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-11/01/2021 עד 06/04/2021

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-07/12/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-16/11/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת העבודה וועדת החוץ והביטחון לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-28/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעידוד תעסוקה והכשרות מקצועיות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-22/09/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לשיפור מצבה של האוכלוסייה הבדואית בדרום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-09/09/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-12/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת חוקה, פנים ומדע לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-05/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעניין תאונות עבודה בענף הבניין

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/06/2020 עד 11/01/2021

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 27/05/2020

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-04/06/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-21/05/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-23 מ-28/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעידוד תעסוקה והכשרות מקצועיות

קוד המקור של הנתונים