אריאל קלנר

אריאל קלנר

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-06/01/2023

  סיעת הליכוד

 • הכנסת ה-23 מ-05/07/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-25/07/2023

  ועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה חוק ומשפט לפי סימן ג'1 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (מעצר בפיקוח אלקטרוני)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לקידום תעשיית ההייטק

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לצמצום רגולציה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-02/04/2023

  הוועדה לביטחון לאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום, לפי סעיף 68 לתקנון הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023 עד 20/02/2023

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023 עד 03/05/2023

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023 עד 17/01/2023

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-08/01/2023

  הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-12/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לחינוך דתי , התחדשות וזהות יהודית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-17/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-17/08/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-12/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת חוקה, פנים ומדע לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-29/07/2020 עד 04/08/2020

  הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-13/08/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בטיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט-2019

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-10/07/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-21/05/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לצמצום רגולציה

קוד המקור של הנתונים