אלי אבידר

אלי אבידר

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-24/02/2022 עד 17/08/2022

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 05/08/2021

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-26/07/2021 עד 05/08/2021

  ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-03/05/2021 עד 05/08/2021

  ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 04/08/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-02/06/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-26/03/2020 עד 01/06/2020

  ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-23/03/2020 עד 27/05/2020

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-10/10/2019 עד 16/03/2020

  ועדת המשנה לעניין מוכנות ובט"ש (זמנית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ועדת החוץ והביטחון (זמנית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-13/08/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בטיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט-2019

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-10/07/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-27/05/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-24 מ-03/08/2021 עד 24/02/2022

  שר

קוד המקור של הנתונים