אברהם פורז

אברהם פורז

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  הסיעה החילונית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 26/01/2006

  שינוי

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  שינוי

 • הכנסת ה-14 מ-25/03/1999 עד 07/06/1999

  שינוי

 • הכנסת ה-14 מ-20/01/1999 עד 25/03/1999

  שינוי - מפלגת המרכז

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 20/01/1999

  מרצ

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-09/03/1992 עד 13/07/1992

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 09/03/1992

  שינוי - מפלגת המרכז

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-12/07/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים וחינוך - הצ"ח הלוואות לשכר לימוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-16/05/2005 עד 17/04/2006

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 08/06/2005

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 16/05/2005

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת לדיון בהצ"ח שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-29/12/2004 עד 26/01/2005

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 22/07/1998

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1992 עד 17/06/1996

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-02/08/1989 עד 15/06/1992

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 02/08/1989

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 04/12/2004

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  החינוך התרבות והספורט

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  הכלכלה

קוד המקור של הנתונים