ניר ברקת

ניר ברקת

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת הליכוד

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-17/11/2022 עד 29/12/2022

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-03/05/2021 עד 14/06/2021

  ועדת המשנה למוכנות וביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 13/07/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-21/10/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוץ והביטחון לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-21/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה להגנת העורף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-12/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-21/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-21/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה למדיניות ואסטרטגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה - זמנית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-17/02/2020 עד 16/03/2020

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-27/05/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-25 מ-29/12/2022

  שר

קוד המקור של הנתונים