אוסנת הילה מארק

אוסנת הילה מארק

סיעות

 • הכנסת ה-23 מ-05/07/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-20 מ-18/11/2018 עד 30/04/2019

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-23 מ-16/11/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-14/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לדיור ציבורי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-09/09/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לבחינת כשלים בתחום הצרכנות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-17/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-12/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 10/08/2020

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-06/07/2020 עד 10/08/2020

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-13/08/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בטיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט-2019

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-10/07/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-01/07/2019 עד 03/10/2019

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-04/06/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-21/05/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק לשכת עורכי הדין

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/12/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשע"ח-2018

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/11/2018 עד 30/04/2019

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/11/2018 עד 30/04/2019

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-23 מ-14/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לדיור ציבורי

 • הכנסת ה-21 מ-13/08/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בטיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט-2019

 • הכנסת ה-21 מ-10/07/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019

קוד המקור של הנתונים