ינון אזולאי

ינון אזולאי

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  ש"ס

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  ש"ס

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ש"ס

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  ש"ס

 • הכנסת ה-20 מ-14/03/2018 עד 30/04/2019

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-27/02/2023

  הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של וועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/02/2023

  ועדת המשנה לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניין חסיון קצא"א

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה למודיעין, שירותים חשאיים ושו"ן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-25/01/2023

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/01/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק בנושא לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-01/06/2022 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת הכלכלה ווועדת הכספים לדיון בהצעת חוק התחרות בענף המזון (תיקון - הפיכת הוראת שעה להוראה קבועה), התשפ"ב-2022 (פ3323/24)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-28/02/2022 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-28/02/2022 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-14/12/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לבחינת תיקוני חקיקה לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-25/10/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 12/07/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-17/11/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכלכלה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-21/10/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוץ והביטחון לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-02/06/2020 עד 01/07/2020

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 08/06/2020

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 01/06/2020

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/01/2019 עד 30/04/2019

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-04/06/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/05/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/04/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/04/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לעניין הצעות חוק מסוימות שהועברו לדיון בה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/04/2018 עד 09/01/2019

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-02/01/2023

  סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-25/01/2023

  ועדת האתיקה

קוד המקור של הנתונים