ינון אזולאי

ינון אזולאי

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-14/03/2018

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-04/06/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר) מ/1023

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/04/2018

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/04/2018

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/04/2018

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הבאות:הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים (הוראת שעה) (פ/5388),עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות(השתתפות בעלות מעון יום ו-הסטודנטיות)

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים