שאול עמור

שאול עמור

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-29/12/1998 עד 20/01/1999

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 20/01/1999

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 20/01/1999

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 15/02/1994

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-14 מ-20/01/1999 עד 06/07/1999

  שר

קוד המקור של הנתונים