לאה פדידה

לאה פדידה

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-20 מ-06/10/2017 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-02/05/2018

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הבאות:הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים (הוראת שעה) (פ/5388),עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות(השתתפות בעלות מעון יום ו-הסטודנטיות) והצ"ח שירותי תשלום, מ/1246

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-12/02/2018

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-12/02/2018

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/10/2017

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  מ"מ חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים