סאלח סעד

סאלח סעד

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-20 מ-03/10/2017 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-02/07/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצ"ח הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון-שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018 (פ/5303/20)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/01/2018

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/10/2017

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הבאות:הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים (הוראת שעה) (פ/5388),עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות(השתתפות בעלות מעון יום ו-הסטודנטיות) והצ"ח שירותי תשלום, מ/1246

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/10/2017

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים