יחיאל חיליק בר

יחיאל חיליק בר

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  העבודה בראשות שלי יחימוביץ'

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-23/10/2017 עד 30/04/2019

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/10/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/10/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/06/2015 עד 23/10/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/06/2015 עד 23/10/2017

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015 עד 08/07/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 23/10/2017

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/03/2015 עד 30/01/2017

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/01/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדה לקידום מעמד האישה בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-27/11/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת העלייה לדיון בהצעת חוק הרשות לשימור מורשת ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים