גדעון עזרא

גדעון עזרא

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 17/05/2012

  קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-17/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 17/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  ליכוד - צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  ליכוד - גשר - צומת

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-25/06/2006 עד 24/02/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 25/06/2006

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-18/01/2006 עד 17/04/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-29/11/2004 עד 17/04/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-06/09/2004 עד 29/11/2004

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-31/08/2004 עד 10/01/2005

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-05/07/2004 עד 31/08/2004

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/03/2003 עד 06/09/2004

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 04/03/2003

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 27/02/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-13/03/2001 עד 17/02/2003

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים