יהודה גליק

יהודה גליק

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-23/05/2016 עד 30/04/2019

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-07/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2016 עד 20/03/2017

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/07/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/06/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/06/2016 עד 20/03/2017

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים