יעל כהן פארן

יעל כהן פארן

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  התנועה

 • הכנסת ה-20 מ-25/11/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018

  ועדת המשנה לטיפול בזיהום אויר הנגרם משריפות פסולת בשטחים פתוחים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-29/01/2018

  ועדת המשנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-29/01/2018

  ועדת המשנה לענייני תכנון ובנייה ברשויות הדרוזיות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/11/2017

  ועדת המשנה לבחינה ואסדרה של פעילות רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/10/2017

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/05/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: אבטחת מאגרי מידע ממשלתיים ואופן השימוש בהם

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/02/2017

  הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/06/2016 עד 01/08/2016

  ועדת המשנה לבחינה ומעקב אחר הפקת גז ונפט בטכנולוגיות לא קונבנציונליות ומתחדשות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/02/2016

  ועדת המשנה לנושא החלל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-16/02/2016

  ועדת המשנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת - פיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/02/2016

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/01/2016 עד 08/02/2016

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-04/01/2016 עד 27/01/2016

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-16/02/2016

  ועדת המשנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת - פיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז

קוד המקור של הנתונים