שרן השכל

שרן השכל

סיעות

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-20 מ-27/08/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-26/03/2018

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/03/2018

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/07/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/12/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעת חוק הסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/11/2016

  הועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעות חוק ההסדרה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-03/08/2016 עד 20/03/2017

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/06/2016 עד 01/08/2016

  ועדת המשנה לבחינה ומעקב אחר הפקת גז ונפט בטכנולוגיות לא קונבנציונליות ומתחדשות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-16/02/2016 עד 01/08/2016

  ועדת המשנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת - פיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/01/2016 עד 01/08/2016

  ועדת המשנה לנושא החלל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/12/2015 עד 12/07/2016

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/10/2015 עד 12/07/2016

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/10/2015 עד 12/07/2016

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/10/2015 עד 10/07/2016

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/09/2015

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/09/2015 עד 01/08/2016

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-13/07/2015 עד 01/08/2016

  הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/06/2015

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 03/08/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע–2009

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015 עד 03/08/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע–2009

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/03/2015 עד 12/07/2016

  ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל

  מ"מ חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-26/11/2018 עד 03/12/2018

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

קוד המקור של הנתונים