נורית קורן

נורית קורן

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק לשכת עורכי הדין

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 16 והוראת שעה) (רפורמה במשק החשמל)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - סמכות יושב-ראש הכנסת לעניין עובדי הכנסת)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/04/2018 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבניית תוכנית אב לטיפול באוטיזם במגזר הערבי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/02/2018 עד 30/04/2019

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2017 עד 30/04/2019

  הועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהלס"י בנושא בניית תוכנית אב לאומית בתחום הזקנה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/07/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין שירותי בריאות בצפון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  מבוטלת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  מבוטלת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-29/05/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין בחינת ימי הלימודים במערכת החינוך

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-04/05/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מספר 8)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/04/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/12/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעת חוק הסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/11/2016 עד 30/04/2019

  הועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעות חוק ההסדרה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-14/06/2016 עד 25/12/2017

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/03/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע-2009

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/03/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/02/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדה המיוחדת ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) ובפרק י"ג (תקינה) בהצעת חוק ההסדרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי, התשע"ד-2014

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין מעמד האזרח הוותיק

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לצער בעלי חיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 14/06/2016

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 01/06/2016

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע-2009

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר)

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-07/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש

קוד המקור של הנתונים