טלי פלוסקוב

טלי פלוסקוב

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-04/08/2022 עד 15/11/2022

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  כולנו בראשות משה כחלון

ועדות

 • הכנסת ה-23 מ-07/12/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-28/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעידוד תעסוקה והכשרות מקצועיות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-28/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעניין תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-21/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה להגנת העורף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-05/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעניין תאונות עבודה בענף הבניין

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת האתיקה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-16/06/2020 עד 16/06/2020

  ועדת המשנה לעניין חיילים בודדים בשירות ובשחרור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-03/06/2020 עד 06/04/2021

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-02/06/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/06/2020 עד 06/04/2021

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 11/01/2021

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-26/05/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-23/04/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים) (פ/280/23)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה - זמנית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/12/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשע"ח-2018

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/12/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון-הטלת התפקיד להרכבת הממשלה על ראש מפלגה)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/06/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 7)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-13/02/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט להצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית) והצעת חוק הממשלה (תיקון מס' 12) (אצילת סמכות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/01/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/12/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-12/12/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין תקנות בנושא הוועדה לבחינת פטור שניתן למיועדת לשירות ביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2017 עד 30/04/2019

  הועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהלס"י בנושא בניית תוכנית אב לאומית בתחום הזקנה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/07/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  מבוטלת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  מבוטלת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/12/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעת חוק הסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/11/2016 עד 30/04/2019

  הועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעות חוק ההסדרה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2016 עד 30/04/2019

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין בדיקת תשלומי מזונות של המוסד לביטוח לאומי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין מעמד האזרח הוותיק

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/09/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-29/07/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לתחבורה ציבורית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015 עד 30/04/2019

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 21/09/2015

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין שירותי בריאות בדרום

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-23 מ-28/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעניין תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת האתיקה

 • הכנסת ה-23 מ-09/06/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעניין אינטגרציה של עולים חדשים בחברה הישראלית

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2017 עד 30/04/2019

  הועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהלס"י בנושא בניית תוכנית אב לאומית בתחום הזקנה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין מעמד האזרח הוותיק

קוד המקור של הנתונים