רועי פולקמן

רועי פולקמן

סיעות

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  כולנו בראשות משה כחלון

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  כולנו בראשות משה כחלון

ועדות

 • הכנסת ה-21 מ-27/05/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-06/05/2019 עד 03/10/2019

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-05/11/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון-ביטול קיצור מאסר לאסירים ביטחוניים), התשע"ט-2018

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 16 והוראת שעה) (רפורמה במשק החשמל)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-04/07/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) (תיקון)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-20/02/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה לדיון בפרק י"א (רשויות תחבורה מטרופוליניות), מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/12/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון - אסדרת ערוצים ייעודיים)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-05/07/2017 עד 30/04/2019

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא התנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-04/05/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מספר 8)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/04/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/04/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבחינת התנהלות הבנקים והגופים המוסדיים בהעמדת אשראי ללווים מסוימים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/01/2017 עד 30/04/2019

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-03/08/2016 עד 26/07/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-03/08/2016 עד 01/11/2016

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/08/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/04/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין ציר עוקף חוסן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/02/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדה המיוחדת ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) ובפרק י"ג (תקינה) בהצעת חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/01/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהלס"י בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/12/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/12/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבטיחות בדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/09/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-04/08/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-14/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לעניין הצעות חוק מסוימות שהועברו לדיון בה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-13/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכנסת לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/06/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/01/2017

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-11/05/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27)

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  כולנו בראשות משה כחלון

 • הכנסת ה-20 מ-15/04/2015 עד 30/04/2019

  כולנו בראשות משה כחלון

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-18/04/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין ציר עוקף חוסן

 • הכנסת ה-20 מ-25/01/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהלס"י בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

 • הכנסת ה-20 מ-22/12/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים

קוד המקור של הנתונים