דניאל עטר

דניאל עטר

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 25/11/2015

  המחנה הציוני

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-14/07/2015 עד 25/11/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הבאות:הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים (הוראת שעה) (פ/5388),עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות(השתתפות בעלות מעון יום ו-הסטודנטיות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/07/2015 עד 25/11/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/06/2015 עד 25/11/2015

  ועדת המשנה לשירותי כבאות והצלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/06/2015 עד 25/11/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע–2009

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 25/11/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 25/11/2015

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 25/11/2015

  ועדת המשנה לנושא ביטחון פנים – חסויה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-20/07/2015 עד 25/11/2015

  ועדת המשנה לבחינת בעיית העובדים הזרים

 • הכנסת ה-20 מ-13/07/2015 עד 25/11/2015

  ועדת המשנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה

קוד המקור של הנתונים