אפרים סנה

אפרים סנה

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 28/05/2008

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2007 עד 28/05/2008

  ועדה מיוחדת לבדיקת הערכות ומוכנות לרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-18/12/2007 עד 28/05/2008

  משותפת חו"ב וחוקה לעניין ההכרזה על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2007 עד 28/05/2008

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2007 עד 28/05/2008

  ועדת משנה לנושא תפיסת המיגון בהערכות לרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2007 עד 28/05/2008

  משותפת מדע-פנים לנושא היערכות לרעידת אדמה בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2007 עד 28/05/2008

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2007 עד 17/12/2007

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/08/2006 עד 28/05/2008

  ו. משנה להסדרת עיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 28/05/2008

  ו. משנה לנושא ביטול הפטור ממכרז שניתן לחברת שראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 08/11/2006

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 08/11/2006

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 20/11/2006

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 08/11/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/10/2004 עד 17/04/2006

  למודיעין ולשירותים חשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-23/03/2003 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 17/04/2006

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לכוננות וביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-15/07/1998 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 15/06/1994

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 08/06/1994

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2006 עד 18/06/2007

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 02/11/2002

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-05/08/1999 עד 07/03/2001

  סגן שר

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-01/06/1994 עד 22/11/1995

  שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 06/11/2006

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 20/10/2004

  לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

קוד המקור של הנתונים