רחל עזריה

רחל עזריה

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  כולנו

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-26/03/2018

  ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/03/2018

  ועדת המשנה לענייני מרחב התפר

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-05/07/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/02/2017

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הבאות:הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים (הוראת שעה) (פ/5388),עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות(השתתפות בעלות מעון יום ו-הסטודנטיות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/02/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר) מ/1023

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-11/01/2017

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/12/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2016 עד 20/02/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-12/07/2016 עד 03/08/2016

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/05/2016 עד 12/07/2016

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/03/2016 עד 08/06/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע–2009

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/07/2015 עד 12/06/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/06/2015

  ועדת האתיקה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015 עד 12/07/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע–2009

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-09/02/2017

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הבאות:הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים (הוראת שעה) (פ/5388),עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות(השתתפות בעלות מעון יום ו-הסטודנטיות)

 • הכנסת ה-20 מ-08/02/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר) מ/1023

קוד המקור של הנתונים