רחל עזריה

רחל עזריה

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  כולנו בראשות משה כחלון

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-26/03/2018 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/03/2018 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לענייני מרחב התפר

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-05/07/2017 עד 30/04/2019

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לעניין הצעות חוק מסוימות שהועברו לדיון בה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-11/01/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/12/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2016 עד 20/02/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-12/07/2016 עד 03/08/2016

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/05/2016 עד 12/07/2016

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/03/2016 עד 08/06/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע-2009

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/07/2015 עד 12/06/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת האתיקה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015 עד 12/07/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע-2009

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-09/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לעניין הצעות חוק מסוימות שהועברו לדיון בה

 • הכנסת ה-20 מ-08/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר)

קוד המקור של הנתונים