בצלאל סמוטריץ'

בצלאל סמוטריץ'

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-20/11/2022 עד 07/02/2023

  הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 20/11/2022

  הציונות הדתית (הסיעה נסגרה)

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  הציונות הדתית

 • הכנסת ה-23 מ-20/01/2021 עד 06/04/2021

  האיחוד הלאומי

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 20/01/2021

  ימינה

 • הכנסת ה-22 מ-10/10/2019 עד 16/03/2020

  הבית היהודי - האיחוד הלאומי

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 10/10/2019

  ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי – האיחוד הלאומי – הימין החדש

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הבית היהודי - האיחוד הלאומי

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הבית היהודי בראשות נפתלי בנט

ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 12/07/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-06/05/2019 עד 10/07/2019

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/12/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשע"ח-2018

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לטיפול בזיהום אויר הנגרם משריפות פסולת בשטחים פתוחים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/06/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות, ושילובם של בוגרי ישיבות בשירות צבאי, בשירות לאומי-אזרחי ובתעסוקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/02/2018 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה למגזר הבדואי בדרום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-05/07/2017 עד 30/04/2019

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא התנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-11/01/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/07/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-14/12/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/07/2015 עד 13/10/2015

  הוועדה המיוחדת לעניין הצעות חוק מסוימות שהועברו לדיון בה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-20/07/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לכוננות ולביטחון שוטף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 05/02/2018

  ועדת המשנה לנושא ביטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27)

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-25 מ-29/12/2022

  שר

 • הכנסת ה-25 מ-29/12/2022

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שר

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-23/06/2019 עד 03/10/2019

  שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 15/12/2022

  הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-24/12/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשע"ח-2018

קוד המקור של הנתונים