קסניה סבטלובה

קסניה סבטלובה

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  התנועה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/06/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה ללוחמה משפטית

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לתכנון לאומי

  מ"מ חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים