ינון מגל

ינון מגל

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 03/12/2015

  הבית היהודי בראשות נפתלי בנט

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-07/09/2015 עד 03/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015 עד 03/12/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015 עד 12/10/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-14/07/2015 עד 03/12/2015

  הוועדה המיוחדת לעניין הצעות חוק מסוימות שהועברו לדיון בה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/07/2015 עד 03/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכנסת לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/06/2015 עד 03/12/2015

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 03/12/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 03/12/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 12/10/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/05/2015 עד 03/12/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים